ཕ་ཡུལ་གྱི་གཏམ་རྒྱུད།  (2019ལོ། )
家乡的故事   THE STORY OF HOMELAND

རིང་ཚད།   སྐར་མ་60 སྐད་རིགས།   བོད་སྐད། ཨང་རྟགས།   TF3D18130

འཁྲབ་ཁྲིད་པ།   
ཡོན་ཏན།
གཙོ་འཁྲབ།   
དཔལ་ལྡན།
བཟོ་སྐྲུན་པ།   
ཡོན་ཏན།
འཁྲབ་གཞུང་།   
ཡོན་ཏན།
བརྙན་ལེན་པ།   
ཡོན་ཏན།
མཛེས་རྩལ།   
ཡོན་ཏན།
རོལ་དབྱངས།   
ཡོན་ཏན།
སྒྲིག་སྦྱོར།   
ཡོན་ཏན།
རིགས།   
དངོས་བཤུས་གློག་བརྙན།
ཁ་དོག    
ཚོན་ཁྲ།
ཕབ་སྐྲུན།    
ལོ་ངམ་མེ་ལོང་གློག་བརྙན་རིག་གནས་ཁྱབ་སྤེལ་ཚད་ཡོད་སྤྱི་གཉེར་ཁང་།
སྦྲེལ་ཐག   
https://v.youku.com/v_show/id_XNDAyODc2ODQ2OA==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_3.dscreenshot

ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

       དངོས་བཤུས་གློག་བརྙན་འདིར། བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་དགེ་རྒན་ཞིག་གིས་ལོ་ངོ་མང་པོར་གཞི་རིམ་གྱི་འཚོ་བ་ངན་ངོན་ཡིན་པའི་སློབ་མ་ཚོར་དཀའ་སྡུག་གང་མང་བརྒྱུད་དེ་གསབ་ཁྲིད་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཞིབ་འབྲི་བྱས་པ་བརྒྱུད། དཀའ་བ་ཁྱད་དུ་གསོད་ནུས་ཤིང་དཀའ་སྡུག་གི་འཚོ་བའི་ཀློང་ནས་ཅི་མི་སྙམ་པར་གཞན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡོད་ཚད་ཕུལ་ནུས་པའི་ལྷག་བསམ་གཙང་མ་དེ་ལ་བསྟོད་བསྔགས་གནང་ཡོད།

བྱ་དགའ།

འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ།        

དཔྱད་ཐུང་། མངས།>> (0)

དཔྱད་སྐར།

0

དཔྱད་མཁན་མི་0

སྐར་5
0%
སྐར་4
0%
སྐར་3
0%
སྐར་2
0%
སྐར་1
0%

བལྟས་ཚར།(0)

བལྟ་འདོད།(0)

པར་དབང་པྲ་དྲ་རང་ལ་ཡོད་པས། ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གང་འདོད་བྱ་མི་ཆོག

Powered by qmwl.cn   © 2013-2017 Filmtbt.com  E-mail: filmtbt@yeah.net