སྐྱེ་བོ།མངས།

སྒྲོལ་མ་རྒྱལ་ལ་བརྙན་ལེན་པ་རྩེ་གྲ་ཡི་བྱ་དགའ་ཐོབ།

སྒྲོལ་མ་རྒྱལ་ལ་བརྙན་ལེན་པ་རྩེ་གྲ་ཡི་བྱ་དགའ་ཐོབ།

  • ཁ་བ་ཅན་གློག་བརྙན།
ཁ་བ་ཅན་གློག་བརྙན་འཕྲིན་ཁྱབ་སྤེལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་ཟིས་ཕབ་སྐྲུན་བྱས་ཤིང་ཕྱག་རྡོར་སྐྱབས་ཀྱིས་འཁྲབ་ཁྲིད་བྱས་པའི་གློག་བརྙན་ཐུང་ངུ་«ཆུ་ཕྲན»ལ་སྐབས་གཉིས་པའི་མཚོ་སྔོན་གྱི་གློག་བརྙན་ཐུང་ངུའི་འགྲན་བསྡུར་སྟེང་བརྙན་ལེན་པ་རྩེ་གྲ་ཡི་བྱ་དགའ་ཐོབ། ༢༠༡༧ལོར་བརྙན་ལེན་པ་སྒྲོལ་མ་རྒྱ

དཔྱད་གཏམ།མངས།

«སྤོས་ཆུ»ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་ཞིག

«སྤོས་ཆུ»ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་ཞིག

  • ལམ།
དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་འུར་འུར་ཟིང་ཟིང་གི་ཉིན་ཞིག་ལ་ཧྥ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་ཕ་རི་སི་ནས་སྣ་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་བུ་ཞིག་ཉ་ཤ་བཙོང་སའི་ཁྲོམ་ར་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས།  ཁྲོམ་ར་དེ་ནི་ཕ་རི་སིའི་གྲོང་གི་ཆེས་མི་གཙང་བ་དང་རྙོག་དྲ་ཅན་གྱི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན།    ཁོ་ནི་ཨ་མས་ཉ་ཤ་བཙོང་སའི་སྒྲོམ་སྟེག

གྲངས་མཛོད།མངས།

འཁྲབ་གཞུང་།