Script 剧本

【 དབྱིན་སྐད་དུ Script  རྒྱ་ནག་སྐད་དུ 剧本、电影文学剧本

 • རྒྱ་ཡིག་གི་འགྲེལ་བ།

  电影文学剧本是用文字表述和描绘未来影片内容的一种文学体裁。一部影片的创作,是从电影剧作者编写文学剧本开始的。他根据自己的艺术构思,对大量的生活素材进行提炼和加工,把自己对生活的感受和评价融于具体形象中,并用文学的语言描述出来。文学剧本是整部影片的基础。这不仅仅因为它是影片创作的第一道工序,更重要的在于它是导演再创作的依据,是未来影片成败的前提。一个好剧本可能被拍成一部平庸的影片;但一个思想、艺术质量都很低的剧本,要想拍成一部出色的影片,则是不可能的事。

  电影文学剧本的创作是用电影的方式思考,而用文学的方式来表达的。它可供阅读,但最终目的是为了拍摄,必须符合银幕表现的需要。否则,很可能是一部好的文学作品,却根本无法据以拍成影片。电影文学作品有自己独特的美学特征,而这些特征是由电影艺术本性所决定的:(1)造型性。电影是视觉艺术,富有造型表现力。这就要求剧本中所描述的一切,应该是可见的、运动的,可以通过电影表现手段展现于银幕,直接作用于观众的感官。(2)电影也是听觉艺术,所以对电影剧本的另一要求是规定出声音元素的运用。无声电影时代,只能通过发声体的动作或对声音的反应使观众产生声音的幻觉。有声电影出现之后,声音配合画面,成为几乎与视觉形象具有同等重要意义的构成元素。编写剧本不仅要运用台词来刻画人物性格和展示人物内心世界,同时还要把音乐和音响纳入统一的艺术构思之中,以便扩大和加强画面的表现力。(3)要考虑到银幕形象的逼真性。电影艺术是在照相的基础上发展起来的,要真实地再现对象及其运动,使它能够在表现形态上最大限度地接近于生活。银幕形象不仅是具体的、可见的,而且是逼真的。观众面对银幕,如同从窗内观看外面的大千世界,或进入私人密室窥见人物的行为和秘密。因此,剧本中的一切描写,应该是自然的、真切的,大到情节结构的安排、人物关系的设置,小到一个物件、一句台词,都要求酷似生活,力戒虚假造作,否则便会失去其艺术魅力。(4)要考虑到蒙太奇技巧的运用。蒙太奇是电影艺术独特的表现手段,它符合和适应实际生活中人们观察外界事物的方式和心理需要,也是电影典型化手段之一。虽然剧作者不必按照导演分镜头要求那样来编写剧本,却完全可以而且应当注意镜头的灵活运用,时空的自由转换,以不断流动的视觉展现来进行叙述和描写,从而使文字描述具有鲜明的镜头感。

  作为一种新型的文学样式,电影文学剧本应当是电影性与文学性结合的产物。但是在实际创作中,有的偏重电影性,有的偏重文学性。

  由于题材内容和创作个性的差异,电影文学剧本呈现出各种不同的样式和风格。以样式而言,有喜剧、悲剧、闹剧、正剧等等之分;以风格而言,有戏剧电影、小说电影、诗电影、散文电影、哲理电影、心理电影等等之分。电影文学剧本的内容也决定了它所采用的不同的结构形式。

 • 1477041433481009.jpeg

【མཆན།】 

འདིར་པྲ་དྲ་ནས་གློག་བརྙན་སྐོར་གྱི་བརྡ་ཆད་ཟླ་རེར་བཅུ་གྲངས་རེ་ལུགས་འདི་ལྟར་དུ་རིམ་བཞིན་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ལོ་ཕྱེད་རེའི་མཚམས་ནས་བརྡ་ཆད་འདི་དག་གི་འདེམ་ཤོག་མང་ཉུང་སོགས་ལྟར། འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་རྩ་འཛུགས་སྒོས་སྤྱི་བསྒྲགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤེལ་འདང་ཡོད། བོད་སྐད་གློག་བརྙན་གྱི་གཞུང་ལུགས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་བརྩམས་ཆོས་སྐོར་སྐྱོན་བྲལ་ངང་མགྱོགས་མྱུར་སྒོས་སྤེལ་ཡོང་བ་ལ། ཁྱེད་གློག་བརྙན་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་རྣམས་བྱེད་སྒོ་འདིའི་ནང་མང་ཙམ་ཞུགས་རྒྱུའི་རེ་འབོད་དང་སྦྲགས། ངེད་ཅག་ལ་གློག་བརྙན་སྐོར་གྱི་བརྡ་ཆད་ཀྱི་མ་ཁུངས་སམ་འགྱུར་འདྲ་མིན། གཞན་པའི་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་སྐོར་མཁོ་སྤྲོད་གནང་བའི་རེ་འདུན་ཡང་ལན་བརྒྱར་ཞུས་པ་ཡིན། གཤམ་ནི་འདྲེན་ཁུངས་དག་གི་གནས་ཚུལ་སྟེ།   

⊙ རྒྱ་བོད་གློག་བརྙན་དང་བརྙན་འཕྲིན་མིང་མཛོད། (རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་དང་བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས།)   ⊙ གློག་བརྙན་སྤྱི་བཤད། (བྱམས་ཕྲུག) གཤམ་གྱི་འགྱུར་ཡིག་དག་ལས་གང་ལ་འཐད་དམ།

 •  འཁྲབ་གཞུང་།__ རྒྱ་བོད་གློག་བརྙན་དང་བརྙན་འཕྲིན་མིང་མཛོད། གློག་བརྙན་སྤྱི་བཤད།
 •  འཁྲབ་རྩོམ།
 •  ཟློས་གར།
 •  གར་གཞུང་།
  

དཔྱད་མཆན་ཡོད།