སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་ནས་པྲ་མིག་གོ་སྒྲིག་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཅར་འདྲི།

སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་ཀྱི་ངག་འཕྲིན་གཞོན་ནུའི་སེམས་སྒྲ།】 

ཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ་པྲ་མིག་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད། གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་ནི་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་བྱམས་ཕྲུག་བནྡེ་མཁར་དང་ན་གཞོན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་ཨ་སྒང་ཡར་རྒྱས་གཉིས་ཡིན།


སྦྲེལ་ཐག   http://www.qhtb.cn/radio/qchfjx/2018-08-31/1083355.html?from=timeline&isappinstalled=0


ebdd2be46989cc565357adc1cfe9ff2a.jpg

640.jpeg

དཔྱད་མཆན་ཡོད།